TRAJANJE IGRE
Igra traja od 4.6. do 21. 6. 2019

NAGRADNI SKLAD
GLAVNA NAGRADA: 14 dnevni brezplačni najem vozila Toyota Corolla Hibrid.
Davek na nagrade pokrije AC Fri-Mobil Celje.

KAKO SODELOVATI in KAKO BO POTEKALA IGRA?
Poslušalci se morajo za sodelovanje prijaviti na spletni strani www.letka.si.
Pomembna informacije je, da z enega e-naslova sprejmemo samo eno prijavo na igro. Podvojene prijave bodo avtomatsko izbrisane.
V žrebanju za glavno nagrado bodo sodelovali vsi, ki bodo glasovali o naslovnem vprašanju.
Rezultate glasovanja (in morebitno izvedbo) razglasimo na 22-letki Radia Rogla (21. junija v Slov. Konjicah).
Tam bo tudi javno žrebanje, v katerem sodelujejo vsi, ki bodo glasovali.

PREVZEM NAGRAD
1. Za prevzem nagrade bo nagrajenec dobili dopis z Radia Rogla. Na njem bo pisalo, kako prevzamejo nagrado.
2. Nagrajeni ne sme biti mlajši od 18 let in mora imeti že 3 leta opravljen vozniški izpit.
Če nagrajenec še ni star 18 let ali/in še nima vozniškega dovoljenja več kot 3 leta, nagrado lahko prevzame oseba, ki jo določi nagrajenec, pogoj pa je, da ima izbrana oseba veljaven vozniški izpit več kot tri leta (in je stara več kot 18 let).
3. Nagrajenec mora biti državljan Republike Slovenije.
4. O koriščenju nagrade se nagrajenci dogovorijo s podeljevalcem nagrade – AC FRI-MOBIL Celje, Radio Rogla tu ne prevzema nobenih obveznosti.
5. Z avtom je dovoljeno v času najema prevozi največ 2000 kilometrov, v kolikor se ob prevzemu vozila AC FRI-MOBIL Celje in nagrajenec ne dogovorijo drugače. Gorivo, cestnine in druge stroške, ki nastanejo izven najema, nagrajenec poravna sam.
6. Nagrado je treba izkoristiti do konca oktobra 2019, razen če se bosta AC FRI-MOBIL Celje in nagrajenec dogovorila drugače.
7. Nagrad ni mogoče zamenjati – za denar ali karkoli drugega.
8. S prevzemom nagrade se nagrajenci odrekajo kakršnikoli odškodninski zahtevi do organizatorjev in pokroviteljev akcije in sprejmejo splošne pogoje, ki so običajni za poslovanje s strankami v AC FRI-MOBIL Celje.

RAZNO
1. Organizator igre je Radio Rogla (Novice, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slov. Konjice).
2. Za nadzor poteka nagradne igre skrbi odbor v sestavi: Valerija Motaln, Aleš Gaber, (vsi Radio Rogla), Maja Gorenc (AC FRI-MOBIL Celje).
3. Tudi za to igro z zgoraj omenjenimi izjemami veljajo splošna pravila nagradnih iger na Radiu Rogla in pravila o varstvu osebnih podatkov.
3. Organizator in izvajalec ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.letka.si in omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.
4. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O tem bo sodelujoče obvestil na spletni strani www.letka.si.
5. Izvajalec na vsa morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro daje pojasnila prek tel. 03 757 45 10.
6. Pravila so stopila v veljavo z 3. 6. 2019